ANV GROEN SALLAND

WELKOM
bij de Agrarische Natuurvereniging Groen Salland


Wij zijn een 135 leden tellende agrarische natuurvereniging in het Overijsselse Salland. Ons doel is de (agrarische) natuur en het cultuurlandschap in Salland te behouden én te versterken, met als uitgangspunt een evenwichtige en verantwoorde integratie van landbouw, natuur en landschap. Ons bestuur bestaat uit een groep enthousiaste Sallanders, die zich vrijwillig inzetten voor de vereniging. Voor een belangrijk deel bestaat het bestuur uit boeren uit ons werkgebied. De leden van onze vereniging bestaan uit zowel agrariërs als burgers. Het werkgebied van de Agrarische Natuurvereniging Groen Salland beslaat de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte en de omgeving daarvan. Dit gebied wordt globaal begrensd door de IJssel aan de westkant, de Sallandse Heuvelrug aan de oostkant, het noordelijke stuk van het Overijssels Kanaal en de Schipbeek in het zuiden. Sinds 2014 maakt de ANV Groen Salland deel uit van het Collectief Midden Overijssel.

 

Nieuws